Polityka Vimamed sp.j. (zwana dalej “Vimamed”) w zakresie wykorzystania cookie

Każdy użytkownik może skorzystać z serwisu internetowego www.vimamed.pl bądź www.vimamed.com (zwanych dalej „Serwis”) w celach czysto informacyjnych bez ujawniania swojej tożsamości. Podczas dostępu do poszczególnych stron witryny internetowej do naszego dostawcy przestrzeni internetowej przekazywane są techniczne dane dostępowe, tak aby witryna mogła zostać poprawnie wyświetlona.

Oprócz wyżej wymienionych danych dostępowych na tej stronie zbieramy i przetwarzamy twoje dane, aby lepiej zrozumieć jak jest używana. Do tego zawsze potrzebujemy twojej zgody. Zgodę tą wyrażasz podczas pierwszego otwarcia strony, ale możesz też ją zawsze zmienić poprzez skorzystanie z narzędzia do wyrażania dostępnego pod ikoną w lewym dolnym rogu strony.

Aby poprosić o zgodę na naszej stronie internetowej na przetwarzanie informacji o urządzeniu końcowym i danych osobowych za pomocą plików cookie lub innych technologii śledzenia, używamy narzędzia do wyrażania zgody „consentmanager” dostarczanego przez zewnętrznego dostawcę, które działa zgodnie z polityką prywatności określoną na stronie – Polityka prywatności Consent Manager.

Za pomocą „consentmanager” masz możliwość wyrażenia zgody lub odmowy przetwarzania informacji o Twoim urządzeniu końcowym oraz danych osobowych.

Co to jest Cookie?

„Cookies” są to małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis i pobierane na komputer użytkownika w momencie odwiedzania strony internetowej.

Plik cookie jest informacją, którą dany serwis umieszcza na dysku twardym komputera użytkownika, aby zapamiętywać pewne informacje przy następnym wejściu użytkownika, ułatwić korzystanie z Serwisu.

Pliki cookies używane na stronie internetowej Vimamed umożliwiają mierzenie aktywności użytkowników korzystających z Serwisu oraz zapewniają poprawne funkcjonowanie serwisu.

Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki w tak aby był ostrzegany przed zaakceptowaniem takich plików i aby mógł je odrzucić, kiedy przeglądarka powiadomi o ich obecności. Użytkownik może również wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę plików cookie, jednak może to mieć niekorzystny wpływ na korzystanie z sieci.

Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

Zakres wykorzystania cookies

Przykłady wykorzystania plików cookies przez Serwis:

Mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji: http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

Mierzenie skuteczności prowadzonych akcji w sieci reklamowej Google

Na stronach Vimamed mogą być używane dwa rodzaje plików cookies

Sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

Stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Zablokowanie plików cookies
Zgodę na przetwarzanie danych możesz cofnąć w dowolnym momencie poprzez skorzystanie z narzędzia do wyrażania dostępnego pod ikoną w lewym dolnym rogu strony. Zmian dokonaj w sekcji „Ustawienia zaawansowane”. Zgodność z prawem przetwarzania pozostaje nienaruszona do momentu odwołania.

W celu zablokowania przesyłania tego plików cookies, można też zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki tak, by odmawiała lub usuwała określone pliki cookie. Większość używanych przeglądarek domyślnie je akceptuje. Jednak użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by ta odrzucała prośby o przechowanie plików cookies w ogóle lub tych wybranych.
Szczegółowe informacje o obsłudze plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji wybranej przeglądarki internetowej.

Zmiany Polityki
W przypadku zmiany obowiązującej polityki, wprowadzona zostanie aktualizacja niniejszego dokumentu.

Lista stron trzecich
Na tej stronie internetowej korzystamy z następujących dostawców zewnętrznych: