Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Vimamed Kotlarski i Bakuła spółka jawna ul. Słoneczna 5b, lok. 31
05-270 Marki

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz.U. 2021 poz. 1941) zgodnie z art. 32c pkt. 2.

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na :

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS (wymienić aparaty RTG):
  • 1)  aparat do zdjęć wewnątrzustnych: Cefla – MyRay RX DC (nr fabryczny: 706J011750) – Decyzja DE OHR/01922/2021 z dn. 24.11.2021
  • 2)  aparat do zdjęć wewnątrzustnych: Cefla – MyRay (nr fabryczny: 70650265) – Decyzja nr 392z/2010 z dn. 08.12.2010
  • 3)  aparat do zdjęć pantomograficznych: Cefla MyRay – Hyperion X5 (nr fabryczny: 100490) – Decyzja DE OHR/00894/2017 z dn. 25.04.2017
  • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS: Decyzja DE OHR/00895/2017 z dn. 25.04.2017
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych decyzja

            PWIS: Decyzja DE OHR/00378/2022.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

  • dawkomierzy środowiskowych – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 1.01.2022 do 20.02.2023) zmierzona dawka efektywna wyniosła: średnio < 0,4 mSv.

Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych: Osłony stałe zostały zmierzone oraz zatwierdzone przez PWIS w Warszawie podczas wydawania zezwolenia na pracownię RTG – pismo z dnia 26.11.2014 ( ZNS.9022.6.00289.2014.SM)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U z 2005 poz.168) – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi: – pracownicy: 20mSv/rok;
– ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

  • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Zatwierdził Kierownik podmiotuy leczniczego.