Lekarz dentysta

Paweł Kosakowski

Studia medyczne ukończył kilka lat temu. Od wczesnych lat studenckich interesował się stomatologią estetyczną oraz ortodoncją. Kilka lat swojej pracy w kole naukowym przy Zakładzie Stomatologii Zachowawczej poświęcił badaniom materiałów do wypełnień ubytków (potocznie "plomb") badając ich właściwości oraz metody udoskonalenia adhezji metodami konwencjonalnymi.
W tym czasie powstały trzy prace przedstawione na kongresach naukowych w latach 2007 - 2009:

 • "Możliwości terapeutyczne w przypadku uzupełniania pojedynczych braków zębowych",
 • "Comparative assessment of two bonding system - in vitro study",
 • "The effect of the final enamel prisms preparation on the microleakage of composite fillings".

W roku 2009 uczestniczył w etapie krajowym międzynarodowego konkursu dla studentów stomatologii zatutyłowanego "Anatomiczna technika warstwowa wg Lorenzo Vaniniego w estetycznych odbudowach kompozycyjnych".
Jest również współautorem artykułu opublikowanego w Magazynie Stomatologicznym (wrzesień 2009) pt: "Zastosowanie metod biofunkcjonalnych w wykonawstwie protez całkowitych - system BPS.

Na swoim koncie liczne kursy i szkolenia, między innymi:

 • "VPO - Variable Prescription Orthodontics - Ortodoncja Zmiennych Preskrypcji, efektywne leczenie z zastosowaniem Systemów Samoligaturujących SmartClip i Clarity SL",
 • "Adhezja w różnych sytuacjach klinicznych" dr hab. Krzysztof Niewiadomski,
 • "Kurs praktyczny nakładania kompozytu GRADIA Direct metodą uproszczoną i wielowarstwową",
 • "Estetyka porcelany do uzyskania na jednej wizycie w Twoim gabinecie - czy to możliwe? Technika warstwowa z użyciem najnowszego materiału Empress Direct",
 • "Współczesna diagnostyka i leczenie periodontologiczne - teoria i rzeczywistość",
 • "Powikłania w endodoncji",
 • "Badania naukowe a codzienna praktyka kliniczna - sztuka dobrego wyboru",
 • wykłady w ramach IV Międzynarodowej Stomatologii Praktycznej IDF 2010,
 • "Imtec TAD - Implanty do czasowego zakotwienia",
 • "Leczenie ortodontyczne dzieci i dorosłych przy zastosowaniu aparaty łuku prostego" dr Larry Brown sesja I-V,
 • "Leczenie ortodontyczne aparatami stałymi - ORTHODONTIC KRACOVIA SYSTEM" prof. Stephen Williams.

Lekarz ten swoją wiedzę przekazuje ucząc w Centrum Kształcenia w Niektórych Zawodach Medycznych oraz Medycznej Szkole Policealnej Nr 3 w Warszawie przygotowując asystę stomatologiczną oraz higienistki stomatologiczne do pracy w gabinecie.