Zdjęcia rentgenowskie są bardzo ważnym elementem nowoczesnej diagnostyki stomatologicznej.

W naszej przychodni wykonujemy zdjęcia rentgenowskie punktowe i pantomograficzne z wykorzystaniem nowoczesnego aparatu RTG z obrazowaniem cyfrowym. Wykonywane zdjęcia, są natychmiast obrazowane na ekranie komputera.

RTG pantomograficzne jest wykorzystywane przed rozpoczęciem leczenia zachowawczego, chirurgicznego, ortodontycznego i protetycznego. Na zdjęciu widoczne są wszystkie zęby, kości szczęki i żuchwy, zatoki szczękowe  oraz struktury kostne stawu skroniowo- żuchwowego.
RTG pantomograficzne jest podstawowym badaniem diagnostycznym przed rozpoczęciem każdego badania specjalistycznego.

Zdjęcia RTG wraz ze zdjęciami z kamery wewnątrzustnej stanowią integralną część dokumentacji pacjenta.

Podstawowe przewagi radiowizografii cyfrowej to:

  • możliwość natychmiastowego wykonania obrazowania,
  • natychmiastowa obróbka, analiza i trafna diagnoza,
  • zredukowana do minimum dawka emisji.

Dodatkowym atutem zapewnianym w Vimamed jest bezpośrednia dostępność systemu obrazowania na fotelu stomatologicznym.

W naszej przychodni przestrzegamy wszystkich norm ochrony radiologicznej. System RTG jest obsługiwany przez osoby odpowiednio przeszkolone i uprawnione.

Podziel się
Vimamed Marki Stomatologia